mandag 15. juni 2009

MH-test, Vågå, 14.juni-09 (Uoffisiell pga syk dommer)

1a Kontakt
Hilsing

Avviser kontakt.Knurring og/eller biteforsøk,Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna.,Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna,Tar kontakt, når fører tar kontakt. Ballansert,Intensiv kontakt atferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe. (3)

1b kontakt Samarbeide

Følger ikke med. Tross gjentatt lokking.,Følger med motvillig. Trekker annen retning, Følger med hele Veien. Nøytral,Følger med villig.Engasjert,Følger villig. Intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer. (3)

1c KONTAKT Håndtering

Avviser, knurrer og/ eller biteforsøk.,Unnviker, drar seg unna, ev. tar kontakt med fører.,Aksepterer. Nøytral,Aksepterer, svarer med kontaktatferd.,Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testfører. (3)

2a LEK Lekelyst

Leker ikke,Leker ikke, men viser interesse.,Leker. Starter langsomt, men blir aktiv.,Leker aktivt, starter raskt,Leker veldig aktivt, starter veldig raskt. (3)

2b LEK Griping

Griper ikke,Griper ikke, men snuser på gjenstanden,Griper forsiktig,Eller nyper i gjenstand.,Griper direkte med hele munnen,Griper direkte. Hugger i gjenstanden. (4)

2c LEK Drakamp

Biter ikke.,Biter forsiktig, Slipper, holder, Drar ikke i mot.,Biter - drar i mot- slipper - nytt tak,Griper direkte med hele munnen. Drar til testleder slipper,Griper direkte med hele munnen, rykker, drar til testleder slipper (3)

3a JAKT Forfølgelse,

Starter ikke,Starter, men avbryter.,Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter.,Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet.,Starter direkte, løper forbi byttet. Kan snu.(3)

3b JAKT Griping

Overser byttet,Springer ikke frem.,Griper ikke, men snuser på gjenstanden.,Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse.,Griper direkte. Slipper.,Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder. (4)

4 AKTIVITET,

Er uoppmerksom/uinteressert/ inaktiv.,Er oppmerksom Og rolig- står, Sitter eller ligger.,Er oppmerksom og mest rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.,Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt urolig.,Er urolig. Veksler mellom aktiviteter. (4)


5a Avst.lek Interesse

Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert.,Kontroll. Avbrudd kan forekomme,Interessert. Følger fig. uten avbrudd.,Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.,Veldig interessert. Gjentatte startforsøk (3)

5b AVST.LEK Truer/aggresjon

Ingen bjeff, Eller knurring.,Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del.,Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del.,Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del.,Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del og 2 del. (2)

5c AVST.LEK
Nyskjerrighet,Går ikke til Figurant. Uinteressert. ,Går frem når fig. snakker eller leker med gj.stand.,Går frem når figurant gir seg til kjenne.,Går frem med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse.,Går frem direkte til fig. uten hjelp. (4)

5d AVST.LEK Lekelyst

Viser ingen interesse.,Leker ikke, men viser interesse,Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot.,Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot.,Griper direkte med hele munnen. Drar imot, slipper ikke (4)

5e AVST.LEK
Samarbeide,Viser ingen interesse.,Blir aktiv, men avbryter.,Er aktiv med figurant når den er aktiv,Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig.,Oppfordrer passiv fig. til videre lek. (3)

6a OVERRASKELSE Redsel

Stanser, kort stopp.,Huker seg, og stanser,Gjør unnamanøver uten å vende seg bort,Flykter høyst 5 meter.,Flykter mer enn 5 meter (3)

6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd,Viser noe trusselatferd,Viser trusselatferd over lengre tid.,Viser trusselatferd og noen angrep,Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt (1)

6c OVERRASKELSE Nyskjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem.,Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeldress og hund.,Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av.,Går frem til kjeldressen når fører har gått halve distansen.,Går frem ti kjeldressen uten hjelp. (2)

6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring/ unnamanøver.,Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene.,Bue/ tempoendring ved 1.passering. Mindre utslag ved 2 passering.,Bue/ tempoforandring av samme styrke minst to passeringer,Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer (2)

6e OVERRASKELSE Gjenstående interesse

Ingen interesse for kjeldressen,Stanser/lukter ser på kjeledressen minst 1 gang,Stanser/lukter på kjeledressen min 2 ganger.,Biter i/ leker med kjeldressen. Interessen avtar.,Biter i/leker med kjeldressen ved 2 eller flere passeringer (2)

7a LYDFØLS Redsel

Stanser, kort stopp,Huker seg og stanser,Gjør unnamanøver, uten å vende seg bort.,Flykter høyst 5 meter,Flykter mer enn 5 meter (1)

7b LYDFØLS Nyskjerrighet

Går ikke frem,Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden,Går frem til skrammelet når fører står vedsiden.,Går frem til skrammelet Når fører har Gått halve Distansen,Går frem til skrammelet uten hjelp. (5)

7c LYDFØLS Vedvarende redsel

Ingen tempo Forandring, eller unnamanøver,Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene.,Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering,Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst 2 passeringer,Viser stor redsel, eller øket redsel ved alle passeringer. (1)

7d LYDFØLS Vedvarende interesse

Ingen interesse for lydkilden,Stanser/ lukter/ ser på lydkilden min. 1 gang,Lukter/ ser på lydkilden min 2 ganger.,Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar.,Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer. (2)

8a SPØKELSER Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd,Noe trusselatferd,Viser trusselatferd over lengre tid,Viser stor trusselatferd, og noen angrep,Viser trusselatferd og flere angrep (4)

8b SPØKELSER Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer.,Ser mot spøkelsene nå og da,Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Lange avbrudd.,Kontrolerer /viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd, Kontollerer/viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet (4)

8c SPØKELSER Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.,Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, avstandsregulering.,Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.Pendler mellom flukt/start / kontroll.,Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom flukt/ start / kontroll.,Flyker lengre enn båndelts lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet. (2)

8d SPØKELSER Nyskjerrighet

Går frem når fører har tatt av fig. drakta,Går frem når fører snakker med fig./ roper på hunden,Går frem til spøkelse når fører står ved siden av,Går frem til spøkelse når fører har gått halv avstand,Går frem til spøkelse uten hjelp. (3)

8e SPØKELSER Kontakt

Avviser eller unngår kontakt.,Aksepterer kontakt, uengasjert men drar seg ikke unna.,Besvarer kontaktforsøk,Tar selv kontakt- Balansert,Intensiv kontaktatferd mot fig, kan hoppe og bjeffe. (3)

9a LEK 2 Lekelyst

Leker ikke,Leker ikke, men viser interesse.,Leker – starter langsomt men blir aktiv.,Leker aktivt, starter raskt,Leker veldig aktivt, starter veldig raskt. (1)

9b LEK 2 Griping

Griper ikke Griper ikke direkte, snuser først på gjenstand,Griper forsiktig, eller nyper i gjenstand,Griper direkte med hele munnen.,Griper direkte, hugger i gjenstanden (1)

10 SKUDD

Viser ingen berørlighet, rask kontroll og siden helt uberørt.,Kontroll som forsvinner etter 1. skudd Bryter, men fortsetter tidligere aktivitet.,Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv.,Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet.,Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd (1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kontakt. Toiwo var sliten og trett, rimelig likegyldig til både hilsing og håndtering.

2. Lek. Test-leder inviterte til lek og drakamp med ei fille, Toiwo var han overraskende aktivt med ;)
3. Jakt. Her blir hunden holdt i halsbandet mens ei fille blir trukket i sikk-sakk nedover stien. Da filla nesten var ute av syne skulle jeg slippe T, han diltet litt de første metrene før han satte etter byttet ! Han tok skikkelig tak, filleristet litt og kom sååå stolt opp mot oss igjen :)
4. Aktivitet. Her skulle jeg stå passiv i 3 min og det som bedømmes her er hvordan bikkja håndterer passiviteten. Han snusa litt, rullet seg litt og tok det ellers med ro.
5. Avstandslek. Her kommer det frem en figurant noen meter fra oss, hun er tildekket med en slags heldekkende poncho og beveger seg litt voldsomt/skremmende. Totten fulgte oppmerksomt med, bjeffet og knurret med hele maven ! Når figuranten tar av seg "ponchoen" gjemmer hun seg i skogkanten, jeg slipper bikkja og han tusler litt usikkert de første metrene. Fig. kommer frem og inviterer til lek og da er ting helt ok for Toiwo. Han var vistnok den første av hundene som ville leke med den figuranten.


6. Overraskelse. Dette momente var vel det Totten syntes var mest skummelt.... han skvatt greit og kjeftet grundig på den teite kjeledressen som skvatt opp fra skogen. Teite tingen ! Men, når jeg fikk satt meg ned sammen med kjeledressen og snakket litt med den var det greit igjen :)


7. Lydfølsomhet. En kjetting som ble dratt over bølgeblikk brydde Totten seg fælt lite om...
8. Spøkelsene... Ca.15 (?) m unna oss sto det to KKK-lignende spøkelser gjemt bak noen trær. De ble vinket frem, noen få meter om gangen. Toiwo fulgte nøye med, da de fortsatte å komme mot oss syntes han det fikk være nok. Rimelig bredbent begynte han å knurre. De fortsatte mot oss og Totten stampet truende mot spøkelsene. Denne stampinga blir beskrevet som angrep.... Hit, men ikke lenger, hilsen Totten !
Da de var ca 4 meter fra oss stilte deg seg opp rolige med ryggen mot oss, jeg slapp hunden og han løp litt i ring rundt spøkelsene. (Rett før dette momentet klarte jeg å vri ankelen, Hanne S var så snill at hun stilte opp som fører resten av testen). Da Hanne var fremme ved spøkelset kom Totten bort, snuste på spøkelset og skjønte at det "bare" var et menneske under der. Etter det gikk den biten helt flott :)
9 og 10. Her skal fører leke med hunden mens det avfyres skudd. Leke var igrunn Totten ferdig med så Hanne måtte ta med seg Toiwo og løpe litt fremogtilbake i stedet. Skudd ble avfyrt, Totten snur seg såvidt og fortsetter å tulle litt med Hanne og leiebåndet. De neste 3-4 skudda brydde han seg nada om :)

Under evalueringen sa Trygve K (vår uoffisielle dommer) at det bodde mer i den bikkja enn hva jeg trodde. Er muligens litt grizzly i mors lille plutt ? ;o)

Alex-Sander snakket om FA-test når bla Toiwo blir litt eldre, dèt hadde vært knallartig å være med på !

5 kommentarer:

 1. Betyr dette at det gule er Toiwos resultat på de forskjellinge prøvene? Isåfall ser det helt perfekt ut i mine øyne :o)))

  SvarSlett
 2. Næmmen..har du fått til blogglista di også?!?

  SvarSlett
 3. Grattis med gjennomført test til Toiwo! Ser ikke så verst ut det her :)

  SvarSlett
 4. Mange takk :))))

  Hehe, fiksa blogg-lista jeg vettø !
  Og yepp, det gule er Toiwos resultater :)

  Synes han gjorde en aldeles brukbar test, utrolig lærerikt !!!

  Legger ut noen bilder samt kommentarer til de ulike momentene og gjennomføringa straks...

  SvarSlett
 5. Charlie og Ninas blogg sa...

  Gratulerer med flott resultat. Det var du vel fornøyd med. Ser ut som fler av dere som fikk muligheten til denne testen har gjort det veldig bra. Moro å lese om hvordan den gjennomføres.

  (har redigert og mikset litt for å få formateringa riktig, så jeg måtte flytte denne kommentaren over hit så den kom på rett innlegg)

  SvarSlett